SSL đại khái là https cho website của bạn. khi website các bạn có SSL thì trên domain sẽ hiện https xanh.

khi không có thì màu đỏ và cảnh báo. https tạo cho người dùng 1 cảm giác an toàn khi truy cập và sử dụng website của bạn. bắt đầu thôi.

 

Bước 1: Truy cập trang sslforfree.com nhập domain của bạn và nhấn Create Free SSL Certificate

 

Bước 2: Chọn Manual Verification (DNS) và nhấn Manually Verify Domain

 

Bước 3: Bạn sẽ được trả lại các mã như trên và nhiệm vụ của các bạn là mở 1 Tab mới và đăng nhập vào Cpanel.

 

Bước 4: Sau khi vào Cpanel bạn chọn Zone Editor

 

Bước 5: Nhấn vào Manage

 

Bước 6: Nhấn vào Add Record

Name bạn điền đoạn mã thứ 1Bước 3.

TTL bạn để mặc định.

Type bạn chọn TXT.

Record bạn điền đoạn thứ 2Bước 3.

Và nhấn Add Record

 

tạo thêm 1 bản TXT nữa cho dòng thứ 2Bước 3

 

Buớc 7: Sau khi tạo xong 2 bản TXT ở Cpanel thì quay lại Tab sslforfree.com và nhấn Download SSL Certificate

 

Bước 8: Tiếp tục quạy lại Tab Cpanel và nhấn vào SSL/TSL

 

Bước 9: Nhấn vào Manage SSL sites.

 

Bước 10: Chọn domain của bạn

 

Bước 11: Quay lại Tab sslforfreesao chép lần lượt các đoạn mã theo số thứ tự.

 

Bước 12: Và quay lại Tab Cpanel dán theo thư tự như trong ảnh và nhấn Install Certificate.

 

Khi đến đây là các bạn đã thành công hãy truy cập thử domain của bạn https://yourdomain.com

 

Khi bạn thấy không bị cảnh báo màu đỏ nữa là website của bạn dã có SSL mà không cần tốn 1 đồng nào.

 

 

Chúc các bạn thành công.