Hosting DirectAdmin Cách Cài WordPress Không Đơn Gỉan Như Hosting Cpanel Nên Hôm Nay Mình Sẻ Hướng Dẫn Các Bạn Cài WordPress Lên Hosting DirectAdmin Bằng Cách Thủ Công.

 

Bước 1: Truy Cập Vào Trang WordPress.org Và Nhấn Vào Get WordPress

 

Bước 2: Chọn Dowload WordPress

 

Bước 3: Đăng Nhập Vào Trang Quản Lý Hosting Của Bạn Và Nhấn Vào File Manager

 

Bước 4: Nhấn Vào Thư Mục Public_html

 

Bước 5: Nhấn Vào Select Và Chọn Delete

 

Bước 6: Chọn Upload files to current directory

 

Bước 7: Nhấn Vào Chọn Tệp

 

Bước 8: Chọn File WordPress Đã Dowload Và Nhấn Vào Open

 

Bước 9: Chọn Upload Files

 

Bước 10: Chọn Click here to go back

 

Bước 11: Chọn Extract

 

Bước 12: Tiếp Tục Chọn Extract

 

Bước 13: Chọn Go to

 

Bước 14: Mở Thư Mục WordPress

 

Bước 15: Chọn Select

 

Bước 16: Kéo Xuống Và Nhấn Vào Delete

 

Bước 17: Nhấn Vào ../ Up a Level

 

Bước 18: Chọn Move Clipboard Files here

 

Bước 19: Nhấn Vào Home

 

Bước 20: Chọn MySQL Management

 

Bước 21: Chọn Create new Database

 

Bước 22: Điền Thông Tin Và Nhấn Create

 

Bước 23: Chọn Ngôn Ngữ Và Nhấn Continue

 

Bước 24: Chọn Let’s go!

 

Bước 25: Diền Thông Tin Database Và Nhấn Submit

Thông Tin Database Lúc Các Bạn Tạo Ở Bước 22

 

Bước 26: Chọn Run the installation

 

Bước 27: Điền Tên Website Và Tài Khoản Admin Và Nhấn Install WordPress

 

Bước 28: Khi Đến Bước Này Thì Các Bạn Đã Cài Đặt Thành Công

 

Cuối Cùng Truy Cập vào Domain Website Của Bạn.

 

Video Hướng Dẫn:

 

Chúc Các Bạn Thành Công.