Hướng Dẫn Cài WordPress Lên Hosting DirectAdmin

Hosting DirectAdmin Cách Cài WordPress Không Đơn Gỉan Như Hosting Cpanel Nên Hôm Nay Mình Sẻ Hướng Dẫn Các Bạn Cài WordPress Lên Hosting DirectAdmin Bằng Cách Thủ Công.

 

Bước 1: Truy Cập Vào Trang WordPress.org Và Nhấn Vào Get WordPress

 

Bước 2: Chọn Dowload WordPress

 

Bước 3: Đăng Nhập Vào Trang Quản Lý Hosting Của Bạn Và Nhấn Vào File Manager

 

Bước 4: Nhấn Vào Thư Mục Public_html

 

Bước 5: Nhấn Vào Select Và Chọn Delete

 

Bước 6: Chọn Upload files to current directory

 

Bước 7: Nhấn Vào Chọn Tệp

 

Bước 8: Chọn File WordPress Đã Dowload Và Nhấn Vào Open

 

Bước 9: Chọn Upload Files

 

Bước 10: Chọn Click here to go back

 

Bước 11: Chọn Extract

 

Bước 12: Tiếp Tục Chọn Extract

 

Bước 13: Chọn Go to

 

Bước 14: Mở Thư Mục WordPress

 

Bước 15: Chọn Select

 

Bước 16: Kéo Xuống Và Nhấn Vào Delete

 

Bước 17: Nhấn Vào ../ Up a Level

 

Bước 18: Chọn Move Clipboard Files here

 

Bước 19: Nhấn Vào Home

 

Bước 20: Chọn MySQL Management

 

Bước 21: Chọn Create new Database

 

Bước 22: Điền Thông Tin Và Nhấn Create

 

Bước 23: Chọn Ngôn Ngữ Và Nhấn Continue

 

Bước 24: Chọn Let’s go!

 

Bước 25: Diền Thông Tin Database Và Nhấn Submit

Thông Tin Database Lúc Các Bạn Tạo Ở Bước 22

 

Bước 26: Chọn Run the installation

 

Bước 27: Điền Tên Website Và Tài Khoản Admin Và Nhấn Install WordPress

 

Bước 28: Khi Đến Bước Này Thì Các Bạn Đã Cài Đặt Thành Công

 

Cuối Cùng Truy Cập vào Domain Website Của Bạn.

 

Video Hướng Dẫn:

 

Chúc Các Bạn Thành Công.

 

Add Comment