Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Cài Win 7 Bằng USB (Windows 7 Ultimate)

Video Hướng Dẫn:

Link tải file cài Win (iso) và Driver:

1. Windows 7 Ultimate 32bit:

– Driver Win 7 32bit:

– Windows 7 Ultimate 32bit:

2. Windows 7 Ultimate 64bit:

– Driver Win 7 64bit: 

– Windows 7 Ultimate 64bit: 

3. Phần mềm Rufus 2.9:

 

 

 

 

Add Comment