4 thoughts on “Hướng Dẫn Crack Sayatoo Subtitle Maker 2

  1. Bà Mẹ Nó

   - Edit

   Reply

   @ Thanhvtc:
   Tào lao quá. Vào link thì nó chỉ hiện duy nhất chữ ĐANG TẢI. Ngồi đợi từ sáng tới chiều vẫn là chữ đó. Xài 6 trình duyệt để vào thì trình duyệt nào cũng thế cả.

 1. Link vào được nhưng nhấn donwload mãi nó cứ báo vầy nhưng không tải được gì “The download process is started” … ad xem giúp với!

Add Comment