Trước tiên tải code từ link bên dưới và xem video hướng dẫn cài đặt:

 

Tải Code