Hướng Dẫn Cài Đặt:

*Có một vài host không hỗ trợ vào lỗi 500,.. thì các sửa index.php thành index.html nha

Up Code Lê Hosting Và Thưởng Thức.