Bộ code này có chức năng lưu trữ dữ liệu thông qua các kí tự mà bạn đã nhập vào,
đặc biệt là source code này không cần phải dùng database nên rất thuận tiện cho các bác nào dùng 000webhost 

Thông tin về Source
Coder : Võ Hữu Nhân
Name : Notepad Online Script
Version : 1.0

Hướng Dẫn Cài Đặt:

Bước 1: Up Code Lên Hosting.

Bước 2: Sửa File index.php,

Sửa URL Trang Chủ https://demo.hoaiphamit/notepad Thành Domain Của Bạn.

 

Video Hướng Dẫn: