Giới Thiệu:

Hôm nay, chúng tôi tiếp tục giai đoạn beta của XenForo 2.1 với Beta 5 Bản phát hành này sửa một số lỗi được tìm thấy kể từ các bản phát hành trước.

Cùng với phiên bản này, chúng tôi đã phát hành 2.1.0 Preview 2 của mỗi tiện ích chính thức. Chúng bao gồm các điều chỉnh tiếp theo để giải thích cho các thay đổi và các hệ thống mới có trong 2.1.

Chúng tôi thực sự khuyên mọi người nên thử nghiệm 2.1 trong quá trình nâng cấp giai đoạn beta này vì mỗi phiên bản beta / xem trước được phát hành.

Chi tiết cụ thể hơn về các lỗi được sửa trong bản phát hành này có thể được tìm thấy trong diễn đàn lỗi đã được giải quyết.

Đây là phần mềm beta. Nó không được hỗ trợ chính thức. Chúng tôi không khuyên bạn nên chạy nó trong sản xuất.

Xin nhớ rằng đây là code beta. Nó chứa các lỗi đã biết và chức năng không đầy đủ. Chúng tôi không khuyên bạn nên chạy phần mềm beta trong môi trường sản xuất và hỗ trợ bị hạn chế tại thời điểm này đối với các câu hỏi tại đây trên các diễn đàn cộng đồng.

XenForo 2.1 là một bản nâng cấp đáng kể. Tiện ích bổ sung và kiểu tùy chỉnh có thể bị hỏng sau khi nâng cấp lên 2.1. Bạn phải kiểm tra các tiện ích bổ sung của mình một cách kỹ lưỡng hoặc tìm kiếm các bản cập nhật. Đặc biệt cẩn thận với các tiện ích bổ sung bao gồm các tính năng tương tự với các tính năng được thêm vào 2.1; những thứ này có thể mâu thuẫn với dữ liệu XenForo cốt lõi. Nếu xung đột dữ liệu được tìm thấy, chúng sẽ cần được giải quyết trong bản phát hành bổ trợ mới hoặc bằng cách loại bỏ bổ trợ trước khi nâng cấp lên 2.1.

Nếu bạn chọn chạy code beta, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn tạo bản sao lưu dữ liệu của mình. Chúng tôi khuyên bạn nên làm điều này trước khi thử nâng cấp. Nếu nghi ngờ, luôn luôn thực hiện nâng cấp thử nghiệm trên bản sao dữ liệu sản xuất của bạn.

Hướng Dẫn Cài Đặt:

Bước 1: Up Code lên Hosting

Bước 2: Truy Cập Yourdomain.com

Bước 3: Điền Database Và Thông Tin Sử Dụng

Vậy Là Xong. Chúc Các Bạn Thành Công.