Share Code Xenforo 2.1.4 Full

XenForo 2.1.4 Đã phát hành

XenForo 2.1.4 hiện có sẵn cho tất cả các khách hàng được cấp phép tải xuống. Chúng tôi khuyên tất cả khách hàng chạy các phiên bản trước của XenForo 2.1 nâng cấp lên phiên bản này để hưởng lợi từ sự ổn định gia tăng.

Như mọi khi, các bản phát hành mới của XenForo được tải xuống miễn phí cho tất cả khách hàng có giấy phép hoạt động, hiện có thể lấy phiên bản mới từ khu vực khách hàng .

Lưu ý: tiện ích bổ sung, tùy chỉnh và kiểu được tạo cho XenForo 1.x không tương thích với XenForo 2.x. Nếu trang web của bạn phụ thuộc vào những chức năng thiết yếu này, hãy đảm bảo rằng phiên bản XenForo 2 tồn tại trước khi bạn bắt đầu nâng cấp. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tạo bản sao lưu trước khi thử nâng cấp.

Yêu cầu hiện tại

Xin lưu ý rằng XenForo 2.1.x có yêu cầu hệ thống cao hơn XenForo 1.x.

Sau đây là những yêu cầu tối thiểu :

  • PHP 5.6 hoặc mới hơn (khuyến nghị PHP 7.3)
  • MySQL 5.5 và mới hơn (Cũng tương thích với MariaDB / Percona, v.v.)
  • Tất cả các tiện ích bổ sung chính thức đều yêu cầu XenForo 2.1.
  • Tìm kiếm nâng cao yêu cầu ít nhất là Elaticsearch 2.0.

Hướng dẫn cài đặt và nâng cấp cho XenForo 2.1

Nếu bạn đang chạy XF 2.1 trở lên, chúng tôi khuyên bạn nên chạy đường dẫn domain.com/install để tránh bị check bản quyền.

Lưu ý rằng khi nâng cấp từ XenForo 1.x, tất cả các tiện ích bổ sung sẽ bị tắt và các tùy chỉnh kiểu sẽ không được duy trì. Các phiên bản bổ trợ mới sẽ cần được cài đặt và các tùy chỉnh sẽ cần được làm lại. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tạo bản sao lưu trước khi thử nâng cấp. Sau khi nâng cấp, bạn sẽ không thể hạ cấp mà không khôi phục từ bản sao lưu.

 

 

 

 

 

Add Comment