Cùng với nhiều trang nổi tiếng đang hoạt động như 123Link,.. 

Thì BitLy là trang kiếm tiền với hơn 700 thành viên đang tham gia có độ uy tính cao

Rate tương đối cao đặc biệt không có captcha và quảng cáo popup khó chịu cho người dùng

hiện tại mình củng đang dùng.

Để đăng ký vui lòng nhấp vào đây.